t
Barmantas vardadienį švenčia rugpsėjo 13 dieną
lietuvių: bar- (barti reikšme "kovoti", plg. rusų "borotsia") + mant- (mantus "sumanus")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Barmantas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t