t
Aušrinė vardadienį švenčia rugpjūčio 27 dieną
lietuvių: "aušra" + -inė, mitologinės lietuvių pagonių grožio dievaitės vardas

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Ausrine

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t