t
Aurimas vardadienį švenčia balandžio 9 dieną
lietuvių: au (prūsiškai "be, nuo, šalin") + rim- (rimti, rimo)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Aurimas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t