t
Astijus vardadienį švenčia liepos 7 dieną
graikų: "miestas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Astijus

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t