t
Ašmantas vardadienį švenčia lapkričio 6 dieną
lietuvių: aš- (až, ažu "užu") + mant- (mantus "sumanus") – "už sumanumo, proto ribų"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Asmantas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t