t
Arnulfas vardadienį švenčia birželio 18 dieną
senovės vokiečių: arn- "erelis" + wulf "vilkas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Arnulfas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t