t
Arnoldas vardadienį švenčia liepos 8 dieną
senovės vokiečių: arn- "erelis" + waltan "valdyti"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Arnoldas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t