t
Arminas vardadienį švenčia kovo 1 dieną
lietuvių: ar- (ar "taip pat, irgi") + min- (minėti) – "irgi minimas, -a"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Arminas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t