t
Argintas vardadienį švenčia rugpsėjo 9 dieną
lietuvių: ar- (ar "taip pat, irgi") + gin- (ginti) – "gynėja, -as"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Argintas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t