t
Antanina vardadienį švenčia kovo 1 dieną
graikų: antius "laimingas, džiaugsmingas, -a"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Antanina

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t