t
Alvilė vardadienį švenčia lapkričio 12 dieną
ietuvių: al- (alei vienas "kiekvienas") + vil- (viltis) – "visų viltis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Alvile

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t