t
Aloyza vardadienį švenčia birželio 21 dieną
germanų: "visa išmanantis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Aloyza

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t