t
Alicija vardadienį švenčia birželio 21 dieną
prancūzų trumpinys iš Aleksandra arba Elizabeth (Elžbieta)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Alicija

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t