t
Algedas vardadienį švenčia gegužės 15 dieną
lietuvių: al- (aliai vienas) + ged- (gedėti "ilgėtis") – "visų gedimas, pasiilgstamas, -a"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Algedas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t