t
Alanta vardadienį švenčia spalio 3 dieną
lietuvių iš upėvardžio Alanta (Molėtai); sen. lietuvių alėti – linksmai tekėti, bėgti

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Alanta

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t