t
Agrikola vardadienį švenčia lapkričio 4 dieną
lotynų: "žemdirbys"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Agrikola

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t