t
Agna vardadienį švenčia balandžio 10 dieną
lietuvių: agni "judri, guvi"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Agna

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t