t
Adelina vardadienį švenčia spalio 20 dieną
senovės vokiečių: "kilmingas" + mažybinė priesaga -in

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Adelina

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t