t
Adauktas vardadienį švenčia rugpjūčio 30 dieną
lotynų: adauctus: "padidintas, padaugintas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Adauktas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t