t
Žemyna vardadienį švenčia vasario 21 dieną
lietuvių: žemė; lietuvių mitologinės būtybės, žemės deivės vardas

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Zemyna

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t