t
Žadmantė vardadienį švenčia balandžio 25 dieną
lietuvių: žad- (žadėti "ketinti, rengtis, skirti") + mant- (mantus "sumanus")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Zadmante

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t