t
Vygailė vardadienį švenčia balandžio 23 dieną
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gail- (gailas "stiprus")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Vygaile

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t