t
Vitas vardadienį švenčia birželio 15 dieną
trumpinys iš Vytautas lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + taut- (tauta) – "išvydęs tautą, žinantis, kas svarbu tautai"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t