t
Virkantas vardadienį švenčia gegužės 17 dieną
lietuvių: vir- (vyras, vyrauti "įsigalėti, viešpatauti") + kant- (pa-kantus)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Virkantas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t