t
Vanda vardadienį švenčia birželio 23 dieną
1. lietuvių: vand- (vanduo); populiaraus padavimo mergina skenduolė; 2. lenkų iš upėvardžio Vandalus (vandalai – viena iš germanų genčių)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t