t
Valdemaras vardadienį švenčia vasario 2 dieną
sen. vokiečių: waltan "valdyti" + mari "garsus, žymus" – "garsus valdovas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Valdemaras

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t