t
Vaigedas vardadienį švenčia sausio 12 dieną
lietuvių: vai- (vajoti "gainioti", vajys "žygūnas") + ged- (gedėti "ilgėtis")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Vaigedas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t