t
Vaidotas vardadienį švenčia kovo 16 dieną
vaid- (vaidytis "rodytis", vaidentis) + -ot- – "tas kuris rodosi, vaidenasi"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Vaidotas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t