t
Vaidmina vardadienį švenčia lapkričio 4 dieną
lietuvių: vaid- (vaidytis "rodytis", vaidentis) + min- (minėti)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Vaidmina

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t