t
Vaidmantė vardadienį švenčia rugpsėjo 12 dieną
lietuvių: vaid- (vaidytis "rodytis", vaidentis) + mant- (mantus "sumanus")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Vaidmante

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t