t
Vaidilutė vardadienį švenčia gruodžio 28 dieną
lietuvių: vaidilutė "amžinosios ugnies saugotoja pagonybės laikais"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Vaidilute

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t