t
Timotiejus vardadienį švenčia sausio 26 dieną
graikų: time "pagarba" + theos "dievas" – "gerbiantis dievą"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Timotiejus

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t