t
Tarvainas vardadienį švenčia gruodžio 14 dieną
lietuvių: tar- (tarti) + vain- (vaina "priežastis, kaltė")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Tarvainas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t