t
Svirbutas vardadienį švenčia lapkričio 8 dieną
lietuvių: svir- (svirti, svirus, svarbus ) + but- (būti)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Svirbutas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t