t
Skirmantė vardadienį švenčia poryt
lietuvių: skir- (skirti"teikti, nustatyti, lemti) +mant- (mantus "sumanus")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Skirmante

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t