t
Skaidra vardadienį švenčia balandžio 17 dieną
lietuvių: skaidri "maloni, linksma"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Skaidra

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t