t
Simeonas vardadienį švenčia vasario 18 dieną
hebrajų (sen. žydų): šimon "išklausymas"; dievas išklausė duodamas Lėjai sūnų

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Simeonas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t