t
Sigisberta vardadienį švenčia liepos 12 dieną
sen. vokiečių: sigu "pergalė" + beraht "garbingas, žymus" – "garsi pergalė"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Sigisberta

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t