t
Šarūnas vardadienį švenčia vasario 19 dieną
lietuvių: šarus "greitas" (šariuoti "skubiai eiti, šarioti "lakstyti")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Sarunas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t