t
Sanita vardadienį švenčia rugpsėjo 14 dieną
lotynų: sano "gydau" – "gydantis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Sanita

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t