t
Sandra vardadienį švenčia rytoj
italų trumpinys iš Aleksandra graikų alekso "saugoti, ginti" + aner (andros) "žmogus" – "žmonių užtarėjas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Sandra

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t