t
Rūta vardadienį švenčia kovo 27 dieną
lietuvių: rūta (darželio gėlė, simbolizuojanti nekaltybę); 2. hebrajų (sen. žydų) ruth "draugė"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Ruta

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t