t
Regimantas vardadienį švenčia vasario 25 dieną
sen. vokiečių: ragin "lemtis" + munt "apsauga"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Regimantas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t