t
Rasa vardadienį švenčia šiandien
lietuvių: rasa; lietuvių mitologijoje rasa – deivės Aušrinės karoliai ir perlai; Rasos šventė dabar sutapatinta su Joninėmis

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Rasa

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t