t
Olivija vardadienį švenčia balandžio 16 dieną
lotynų: oliva "alyvmedis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Olivija

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t