t
Norvaldas vardadienį švenčia kovo 16 dieną
lietuvių: nor- (norėti) + vald- (valdyti) – "norintis valdyti"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Norvaldas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t