t
Norvaidė vardadienį švenčia balandžio 22 dieną
lietuvių: nor- (norėti) + vaid- (vaidentis "rodytis") – "tas, kurio laukiama pasirodant"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Norvaide

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t