t
Nomeda vardadienį švenčia sausio 20 dieną
lietuvių: no- (nuo) + med- (medė "giria, miškas") – "miško gyventoja, -as"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Nomeda

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t