t
Narcizas vardadienį švenčia spalio 29 dieną
graikų narcizas (gėlė), graikų mitologijoje: Narcizas buvo labai gražus jaunuolis, kurį įsimylėjo pati meilės deivė Afroditė, tačiau Narcizas mylėjo vien tik savo atvaizdą upėje, todėl Afroditė nubaudė jį – pavertė gėle

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t