t
Napoleonas vardadienį švenčia rugpjūčio 15 dieną
graikų napos "miškas, giria" + leon "liūtas" – "girių liūtas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Napoleonas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t